นวัตกรรมใหม่ของ "ฟิลม์ยืดพันพาเลท รุ่น ไทเทเนี่ยม" By MMP Corporation

อัพเดตเมื่อ: ม.ค. 6ไทเทเนี่ยมฟิลม์ นวัตกรรมใหม่ของฟิล์มพันพาเลท ท่ีช่วยเสริมประสิทธิภาพทางธุรกิจ สะดวก ปลอดภัย และช่วยลดต้นทุน ด้วยการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ไทเทเนี่ยมฟิล์มมีคุณสมบัติโดดเด่น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในการ ลดค่าใช้จ่ายการพันสินค้า และลดการใช้ แต่ยังเน้นความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน


ด้วยกระบวนการแปรรูปโพลิเมอร์ขั้นสูง และการศึกษา ของนักเคมีภัณฑ์มืออาชีพ M Stretch Thaitanium เป็นฟิล์ม “บาง เหนียว” ที่มีความแข็งแรงในการเกาะติด และยืดได้สูง ทำให้ต้นทุนในการใช้งานต่อพาเลทลดลง และยังต้านทานแรงฉีกขาดได้ดี มีความหนาตั้งแต่ 11-17 ไมครอนได้

คุณสมบัติของฟิล์มยืดพันพาเลท ไทเทเนี่ยมฟิล์ม

1.ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่น ไทเทเนี่ยม มีประสิทธิภาพในการยืดถึง 400% เมื่อเทียบกับฟิล์มยืดพันพาเลททั่วไป ที่ยืดได้ 200%-300%

2.ความยาวหลังยืดของไทเทเนี่ยมฟิล์มท่ียืดได้มากกว่าฟิล์มทั่วไปถึง 80% ทำให้พันพาเลทได้มากถึง 140 พาเลท ต่อ/ม้วน ส่งผลดีในด้านความคุ้มค่ามากกว่า หากใช้ในเชิงอุตสาหกรรม จะยิ่งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้มากยิ่งขึ้น


3.ฟิล์มยืดพันพาเลท ไทเทเนี่ยมฟิลม์ ในการใช้งานจริงพบว่าน้ำหนักฟิล์มต่อ 1 พาเลท น้อยลงกว่าเดิมถึง 55% ถือเป็น Lightweight Technology ที่ช่วยให้การขนส่งสินค้ามีต้นทุนที่ลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกสินค้า ที่จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้4. ไทเทเนี่ยมฟิลม์ถูกสร้างสรรค์ให้มีความใสที่สามารถผ่านเครื่องสแกนได้อย่างง่ายดาย และมองเห็นลังสินค้าด้านในอย่างชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพในการขนส่งและความสะดวกมากยิ่งขึ้น


นวัตกรรมฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่น ไทเทเนียม จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ ที่จะช่วยลดต้นทุน ให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน ที่ส่งผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอีกด้วยสนใจฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช

โทร. 02-741-8444 หรือไลน์แอด @mmpcorp

www.mmpcorp.co.th/m-stretch


Credit : บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช

#ฟิล์มยืดพันพาเลท #ฟิลืมยืด #ฟิล์มพันพาเลท #เอ็มเสตรช #MStretch #Stretchfilm #MMPCorporation #ฟิล์มยืดราคาถูก