top of page
MENU-WEBSITE-01.jpg
เครื่องหนีบกิ๊บ.jpg

เครื่องหนีบกี๊บสำหรับรัดเหล็กพืด รุ่น S SEALER

 • เป็นเครื่องหนีบกิ๊บเหล็กให้ไม่หลุดออกจากกัน
   

 • ใช้ระบบลมในการล็อคหนีบ
   

 • เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
   

 • เพิ่มความปลอดภัยในการรัดสินค้า
   

 • ลดต้นทุนแรงงาน

คุณสมบัติ

ใช้คู่กับตัวหนีบกิ๊บ

ตัสหนีบกิ๊บ.jpg

รายละเอียดสินค้า

เครื่องรัดเหล็กพืดS.jpg
เครื่องรัด-สายรัดเหล็กพืด-รุ่น-tightener

เครื่องรัด สายรัดเหล็กพืด รุ่น Tightener

คุณสมบัติ

 • เป็นเครื่องรัด ตัด ดึง ได้ในเครื่องเดียว
   

 • ใช้ระบบลมในการรัด
   

 • เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
   

 • เพิ่มความปลอดภัยในการรัดสินค้า
   

 • ลดต้นทุนแรงงาน

ใช้คู่กับเครื่องหนีบกิ๊บ S SEALER

เครื่องหนีบกิ๊บ.jpg

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

เครื่องรัด-สายรัดเหล็กพืด-รุ่น-MPL-III.j

เครื่องรัด สายรัดเหล็กพืด รุ่น MPL III

 • เป็นเครื่องรัด ตัด จิก ในตัวเดียว
   

 • ใช้ระบบลมในการรัด
   

 • เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดเใหญ่
   

 • เพิ่มความปลอดภัยในการรัดสินค้า
   

 • ลดต้นทุนแรงงาน

ใช้คู่กับเหล็กพืด หน้ากว้าง 13, 16, 19 mm

รายละเอียดสินค้า

เหล็กพืด.jpg
เครื่องรัดเหล็กพืดmpl.jpg
เครื่องรัด-สายรัดเหล็กพืด-รุ่น-MPH.jpg

รายละเอียดสินค้า

เครื่องรัด สายรัดเหล็กพืด รุ่น MPH

 • เป็นเครื่องรัด ตัด จิก ในตัวเดียว
   

 • ใช้ระบบลมในการรัด
   

 • เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
   

 • เพิ่มความปลอดภัยในการรัดสินค้า
   

 • ลดต้นทุนแรงงาน

ใช้คู่กับเหล็กพืด หน้ากว้าง 19, 25, 32 mm

เหล็กพืด.jpg
เครื่องรัดเหล็กพืดmph.jpg
bottom of page