top of page
ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ เจ้าเดียวในตลาดที่มีปุ่นกันลื่นจริง!  Food Grade ทำจากพลาสติกคุณภาพสูง เหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย ใช้ในการประกอบอาหารหรือประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ
M Gloves

ผลิตภัณฑ์ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ

       ถุงมืออนามัยทำจากพลาสติกคุณภาพสูง เหนียวนุ่ม ไม่ขาดง่าย ใช้ในการประกอบอาหาร หรือประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ

คุณสมบัติ

  • มีปุ่มกันลื่น ถุงมือพลาสติก มีปุ่มกันลื่น (Emboss) ช่วยให้กระชับมือ ใช้งานสะดวกไม่ลื่นหลุด
     

  • เหนียวนุ่ม และสะดวกสบาย คุณสมบัติของเม็ดพลาสติก LDPE ทำให้ถุงมือมีลักษณะที่นุ่มต่อการสัมผัส ถนัดมือ
     

  • ทนทานต่อการฉีกขาด ถุงมือมีลักษณะเหนียว ไม่ขาดง่าย ทำให้มั่นใจทุกครั้งเมื่อสวมใส่

MG 50 L3.jpg
MG 50 L2.jpg
mglove4.jpg

สินค้า

    bottom of page