ฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มยืด

เครื่องลดอุณหภูมิอากาศ

บรรจุภัณฑ์

เครื่องแพ็คสินค้า

เหล็กพืด

ฟิล์มถนอมอาหาร

แรปอาหาร M Wrap
M Box กล่องตัดฟิมล์ถนอมอาหาร
เครื่องแพ็คถาดไฟฟ้า
แท่นตัดฟิล์ม
Show More

ฟิล์มยืด

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

ฟิล์มยืดพันพาเลทท เอ็มเสตรช
เครื่องพันพาเลท
ฟิล์ม Stretch Hood
ฟิล์มพันหญ้า
ฟิล์มยืด ห่อกระเช้า
ฟิล์มห่อสบู่
ฟิล์มพันกิ่ง
Show More
ฟิล์มชริงค์-ฟิล์มหด
เครื่องตัดซอง ฟิล์มหด/ฟิล์มชริงค์
ตู้อบ ฟิล์มหด/ฟิล์มชริงค์
Show More

บรรจุภัณฑ์

อลูมิเนียมฟอยล์
ถุงมือพลาสติก เอ็ม โกลฟ
ถุงใส่อาหาร Food Grade
เทปกาว
แก้วกาแฟ ชาม
ถุงใส่แก้วกาแฟ สายเดี่ยว
ถุงหูหิ้ว HD
ถุง HD ตัดตรง
ถุงร้อน PP
ถุงหูหิ้วไฮโซ PP
ถุงหูหิ้วไฮโซ LLDPE
แผ่นรองถาดโฟม
กล่องใสเบเกอรี่
ถุงขยะ
ถังน้ำดื่ม PET
Show More

อุปกรณ์ และเครื่องแพ็คสินค้า

เครื่องซีล ปากถุง
เครื่องสายรัดกล่อง
เครื่องปิดเทปกาวกล่อง
เครื่องรัด สายรัด PP
สายรัดพลาสติก PP
เครื่องรัดเหล็กพืด
เหล็กพืด
Show More

เครื่องลดอุณหภูมิอากาศ เอ็มคูล

เอ็ม คูล พัดลมไอเย็น
เอ็ม คูล พัดลมไอเย็น รุ่น อุตสาหกรรม
Show More

อื่นๆ

น้ำยาล้างจาน

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

อื่นๆ