ฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มยืด

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

เครื่องลดอุณหภูมิอากาศ

บรรจุภัณฑ์

เครื่องแพ็คสินค้า

เหล็กพืด

อื่นๆ

เครื่องติดเทปกาว TMD-C26U

 Carton Sealing Machine
(Semi Auto)

คุณสมบัติ

 • เป็นเครื่องติดเทปกาวกล่องทั้งฝาบนและฝาล่างพร้อมกัน 
   

 • สามารถปรับขนาดหน้ากว้างกล่องได้
   

 • เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
   

 • สะดวกในการเคลื่อนย้าย
   

 • เพิ่มศักยภาพความรวดเร็วในการแพ็คสินค้า
   

 • ลดต้นทุนแรงงาน

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแนะนำใช้คู่กับ

เทปกาวหน้ากว้าง 3 นิ้ว

สั่งซื้อสินค้าหรือขอใบเสนอราคา

โทร : 02-741-8444 Email : M&S@mmpcorp.co.th