เอ็ม ซิป ถุงซิปพลาสติก Food Grade ใช้บรรจุอาหารได้หลากหลาย ปลอดภัย 100%  หรือสิ่งของได้ตามความต้องการและมีให้เลือกถึง 3 ขนาด

คุณสมบัติ

  • Food Grade สามารถบรรจุอาหารได้ 100%
     

  • ช่วยเพิ่มอายุการรักษาอาหารและช่วยป้องกันการเสื่อมเสียของคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร ด้วยคุณภาพของตัวซิปจะทำให้การซึมเข้าของอากาศมีโอกาสน้อยกว่าการบรรจุอาหารด้วยถุงพลาสติกทั่วไป
     

  • ถุงสามารถแช่ช่องฟรีสได้ เอ็ม ซิป มีคุณสมบัติทนอุณหภูมิเย็นได้ -30 องศา ทนความร้อนได้ 100 องศา

TRY OTHER QUALITY PRODUCTS