ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นไทเทเนียม 01.jpg
M Stretch

ฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม เสตรช

รุ่น ไทเทเนียม

(Eco Pallet Wrapping film)

ฟิล์มยืดพันพาเลท พันด้วยเครื่องพันพาเลท

ฟิล์มยืดพันพาเลทที่ผลิตจากนวัตกรรมล่าสุดที่พัฒนาขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความ ต้องการของลูกค้าในการลดค่าใช้จ่ายการพันสินค้า และลดการใช้ แต่ยังเน้น ความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ด้วยกระบวนการแปรรูปโพลิเมอร์ขั้นสูง และการศึกษา ของนักเคมีภัณฑ์มืออาชีพ M Stretch Thaitanium เป็นฟิล์ม “บาง เหนียว” ที่มีความแข็งแรงในการเกาะติด และยืดได้สูง ทำให้ต้นทุนในการใช้งานต่อพาเลทลดลง และยังต้านทานแรงฉีกขาดได้ดี มีความหนาตั้งแต่ 11-17 ไมครอนได้

คุณสมบัติ : ด้วยกระบวนการแปรรูปโพลิเมอร์ขั้นสูง และการศึกษา ของนักเคมีภัณฑ์ มืออาชีพ M Stretch Thaitanium เป็นฟิล์ม “บาง เหนียว” ที่มีความแข็ง แรงในการเกาะติด และยืดได้สูง ทำให้ต้นทุนในการใช้งานต่อพาเลทลดลง และยังต้านทานแรงฉีกขาดได้ดี  มีความหนาตั้งแต่ 11-17 ไมครอน 

การใช้งาน : เหมาะกับเครื่องพันพาเลทแบบอัตโนมัติ ที่มีความเร็วสูง ชุดยืดฟิล์ม Power Pre-Stretch และแบบกึ่งอัตโนมัต

คุณสมบัติดของฟิล์มยืดพันพาเลท ไทเทเนี่ยมฟิล์ม

1.ฟิลม์ยืดพันพาเลท รุ่น ไทเทเนี่ยม มีประสิทธิภาพในการยืดถึง 300% เมื่อเทียบกับฟิล์มยืดพันพาเลททั่วไป

  ที่ยืดได้ 200%

ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นไทเทเนียม 06.jpg
ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นไทเทเนียม 07.jpg

2.ความยาวหลังยืดของไทเทเนี่ยมฟิลม์ท่ียืดได้มากกว่าฟิลม์ทั่วไปถึง 80% ทำให้พันพาเลทได้มากถึง 140 พาเลท ต่อ/ม้วน ส่งผลดีในด้านความคุ้มค่ามากกว่า หากใช้ในเชิงอุตสาหกรรม จะยิ่งช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงานได้มากยิ่งขึ้น

ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นไทเทเนียม 02.jpg
ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นไทเทเนียม 05.jpg

3.ฟิล์มยืดพันพาเลท ไทเทเนี่ยมฟิลม์ ในการใช้งานจริงพบว่าน้ำหนักฟิล์มต่อ 1 พาเลท น้อยลงกว่าเดิมถึง 55% ถือเป็น Lightweight Technology ที่ช่วยให้การขนส่งสินค้ามีต้นทุนที่ลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมส่งออกสินค้า ที่จะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้

MENU-WEBSITE-01.jpg
ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นไทเทเนียม 03.jpg

 4. ไทเทเนี่ยมฟิลม์ถูกสร้างสรรค์ให้มีความใสที่สามารถผ่านเครื่องสแกนได้อย่างง่ายดาย และมองเห็นลังสินค้าด้านในอย่างชัดเจน เพื่อประสิทธิภาพในการขนส่งและความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่นไทเทเนียม 04.jpg

นวัตกรรมฟิล์มยืดพันพาเลท รุ่น ไทเทเนียม จึงเป็นนวัตกรรใหม่ ที่จะช่วยลดต้นให้ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต

ผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน ที่ส่งผลประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอีกด้วย