ฟิล์มพันกิ่ง

          ฟิล์มพันกิ่ง ใช้ในการตอนกิ่งและติดตา หรือพันต้นไม้ ตามความต้องการ ฟิล์ม์ขนาดหน้ากว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 50 เมตร

  • ยืดหยุ่นและยึดเกาะได้ดี เนื้อฟิล์มมีความแหนียว ยืดหยุ่นและไม่ขาดง่าย ทำให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามรูปทรงของกิ่งไม้
     

  • ใส แวววาว เนื้อฟิล์มมีความใส มองเห็นสินค้าชัดเจน

คุณสมบัติ