top of page
หมวดสินค้า
ฟิล์มพันกิ่ง
collage.jpg

ฟิล์มพันกิ่ง

          ฟิล์มพันกิ่ง ใช้ในการตอนกิ่งและติดตา หรือพันต้นไม้ ตามความต้องการ ฟิล์ม์ขนาดหน้ากว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 50 เมตร

  • ยืดหยุ่นและยึดเกาะได้ดี เนื้อฟิล์มมีความแหนียว ยืดหยุ่นและไม่ขาดง่าย ทำให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามรูปทรงของกิ่งไม้
     

  • ใส แวววาว เนื้อฟิล์มมีความใส มองเห็นสินค้าชัดเจน

คุณสมบัติ

วิธีการใช้ฟิล์มพันกิ่ง ตรา แอปเปิ้ล

ฟิลืมพันกิ่ง-015.jpg
ฟิลืมพันกิ่ง-011.jpg

การติดตา

1. กรีดต้นตอเป็นรูปตัว T แล้วแกะ เป็นรูปตั้ง T ให้เปิดออก

2. เดือนแผ่นตาจากกิ่งพันธุ์และแกะ เนื้อไม้ออกจากแผ่นตา

3. สอดแผ่นตาเข้ากับตอตรงตัว T และตัดแผ่นตรงที่เกิน ออก

4. ใช้ฟิล์มพันกิ่ง ตรา แอปเปิ้ล พันไว้ 7 วัน พอตาติดกับต้นตอแล้วจึงนําออกได้

การต่อกิ่ง

1. ตัดต้นที่จะต่อแล้วใช้มีดผ่าออก

2. เฉือนกิ่งพันธุ์เป็นรูปปากฉลาม 2 ข้าง

3. สอดกิ่งพันธุ์เข้าข้างในต้นที่จะต่อ ประสานให้สนิท

4. ใช้ฟิล์มพันกิ่ง ตรา แอปเปิ้ล พันให้แน่น ทิ้งไว้ 5 - 7 วัน จึงเปิดออก

ฟิลืมพันกิ่ง-013.jpg

การตอนกิ่ง

1. ควนรอบกิ่ง 2 รอบ จากนั้นกรีด ตรงกลางแล้วเอาเปลือกออก

2. ใช้มีดขูดเยื่อเจริญจากบนลงล่าง และทาฮอร์โมนบริเวณรอยกรีด

3. นําขุยมะพร้าวมาห่อกิ่งตามรอยแผล และใช้ฟิล์มพันกิ่ง ตรา แอปเปิ้ล พันให้แน่น

4. จากนั้น 1 - 2 สัปดาห์ พอราก แข็งแรงดีจึงเอาออกและนําไปปลูกได้

ฟิลืมพันกิ่ง-014.jpg

การทาบกิ่ง

1. เพาะต้นพันธุ์ไว้เสียก่อน

2. อายุประมาณ 2 เดือน จึงจะนํามาทาบได้

3. นําต้นตอและกิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเท่ากัน

4. นํามาปาดให้แผลยาว 3 - 4 นิ้ว ทั้ง 2 กิ่ง

5. นำกิ่งทั้ง 2 กิ่งมาประกบกัน และใช้ฟิล์มพันกิ่ง ตรา แอปเปิ้ล พันให้แน่น

6. ทิ้งไว้ 15 - 30 วัน จึงเอาออก

ฟิล์มตอนกิ่ง.jpg

รายละเอียดสินค้า

MENU-WEBSITE-01.jpg
bottom of page