top of page
sm-4525

เครื่องตัดซองฟิล์มชริงค์รุ่น FL-5545TBH

1เครื่องตัดซองฟิล์มชริงค์รุ่น-FL-5545TBH

รายละเอียดสินค้า

 • เป็นเครื่องตัดฟิล์มชริงค์ สำหรับการชริงค์สินค้า 
   

 • สามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมของสินค้า
   

 • เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
   

 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอัตโนมัติได้
   

 • สะดวกในการเคลื่อนย้าย
   

 • เพิ่มศักยภาพความรวดเร็วในการชริงค์สินค้า
   

 • ลดต้นทุนแรงงาน
   

 • เพื่อมูลค่าของสินค้าให้สวยงาม

คุณสมบัติ

รายละเอียด FL-5545TBH 1
รายละเอียด FL-5545TBH 2

ตู้อบฟิล์มชริงค์รุ่น SM-4525

SM-4525

คุณสมบัติ

 • เป็นเครื่องอบฟิล์มชริงค์เพื่อหดรัดกับสินค้า
   

 • สามารถใช้ได้หลากหลายประเภทสินค้า เช่น กล่อง, ถาด หรือสินค้าที่มีรูปทรงอื่นๆ
   

 • ปรับความร้อนได้ตามความเหมาะสม
   

 • เหมาะกับงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่
   

 • สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องอัตโนมัติได้
   

 • สะดวกในการเคลื่อนย้าย
   

 • เพิ่มศักยภาพความรวดเร็วในการชริงค์สินค้า
   

 • ลดต้นทุนแรงงาน
   

 • เพื่อมูลค่าของสินค้าให้สวยงาม

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด SM-4525 1
รายละเอียด SM-4525 2
MENU-WEBSITE-01.jpg

เครื่องตัดซองฟิล์มหดและตู้อบฟิล์มหด

สินค้าแนะนำใช้คู่กับ

7ฟิล์มชริงค์-ฟิล์มหด.jpg

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

bottom of page