top of page
MENU-WEBSITE-01.jpg
แอลกอฮอล์ 75% mmp.jpg

แอลกอฮอล์ 75%

       จำหน่าย แอลกอฮอล์ 75% ชนิดไม่ต้องล้างน้ำออก สเปรย์ฆ่าเชื้อ

ไม่ระคายเคืองผิว สะอาดปลอดภัย สำหรับช่วยยับยั้งเชื้อโรค และแบคทีเรีย

เพื่อสุขอนามัยที่ดี

แอลกอฮอล์ 75% ฆ่าเชื้อ.jpg
bottom of page