top of page
ฟิล์มชริงค์

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

       ฟิล์มชริงคฟรือฟิล์มหดเหมาะกับสินค้าทุกประเภทที่ต้องการบรรจุเป็นแพ็คหรือห่อ และป้องกันความเสียหายในระหว่างการบรรจุหีบห่อ การขนส่ง และการเคลื่อนย้าย มีทั้ง PVC, POF และ PE

คุณสมบัติ

  • ฟิล์มนุ่ม และหดเข้ารูปกับสินค้า คุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่ให้ความนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง ทำให้ หดตัวเข้ารูปกับสินค้าได้ดี
     

  • ฟิล์มมีความใส ช่วยให้มองเห็นสินค้าชัดเจน และยังสามารถอ่านบาร์โคดที่อยู่บนบรรจุภัณฑ์ด้านในได้
     

  • น้ำหนักเบา ด้วยลักษณะของฟิล์มที่บาง ทำให้การแพ็คสินค้ามีน้ำหนักเบา และประหยัดต้นทุนการขนส่ง
     

  • ปลอดภัย ไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสความร้อน หากเทียบกับ ผลิตภัณฑ์พลาสติกชนิดหดประเภทอื่น

หมายเหตุ : สามารถสั่งตัดฟิล์มตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ 

ฟิล์มหด

ฟิล์มหด PVC แบบเข้าม้วน แผ่นคู่/ แบบตัดซอง

batch_Shrink-Film5.jpg

PVC-4INCX100M

ขนาด ก 4 นิ้ว x ย 100 ม.

บรรจุ 12 ม้วน/ลัง

batch_Shrink-Film10.jpg

PVC-10INCX100M

ขนาด ก 10 นิ้ว x ย 100 ม.

บรรจุ 6 ม้วน/ลัง

batch_Shrink-Film6.jpg

PVC-5INCX100M

ขนาด ก 5 นิ้ว x ย 100 ม.

บรรจุ 12 ม้วน/ลัง

batch_Shrink-Film12.jpg

PVC-12INCX100M

ขนาด ก 12 นิ้ว x ย 100 ม.

บรรจุ 6 ม้วน/ลัง

batch_Shrink-Film7.jpg

PVC-6INCX100M

ขนาด ก 6 นิ้ว x ย 100 ม.

บรรจุ 12 ม้วน/ลัง

batch_Screen Shot 2564-06-10 at 09.12.25

PVC-13.5X16

ขนาด ก 13.5 นิ้ว x ย 16 นิ้ว

(แพ็คขวด 350 มล.)

บรรจุ 25 กก./ลัง

batch_Shrink-Film8.jpg

PVC-7INCX100M

ขนาด ก 7 นิ้ว x ย 100 ม.

บรรจุ 6 ม้วน/ลัง

batch_Screen Shot 2564-06-10 at 09.12.32

PVC-16.5X16.5

ขนาด ก 16.5 นิ้ว x ย 16.5 นิ้ว

(แพ็คขวด 600 มล.)

บรรจุ 25 กก./ลัง

batch_Shrink-Film10.jpg

PVC-8INCX100M

ขนาด ก 8 นิ้ว x ย 100 ม.

บรรจุ 6 ม้วน/ลัง

batch_Screen Shot 2564-06-10 at 09.12.37

PVC-18.5X16

ขนาด ก 18.5 นิ้ว x ย 16 นิ้ว

(แพ็คขวด 1,500 มล.)

บรรจุ 25 กก./ลัง

ฟิล์มหด PE แบบเข้าม้วน แผ่นเดี่ยว/แบบตัดซอง

batch_Shrink-Film38.jpg

MPE380MMX70-75MIC-20KG

ขนาด ก 38 ซม.

บรรจุ 20 กก./ม้วน

batch_Shrink-Film40.jpg

MPE400MMX60-70MIC-20KG

ขนาด ก 40 ซม.

บรรจุ 20 กก./ม้วน

batch_Shrink-Film40.jpg

MPE400MMX70-75MIC-20KG

ขนาด ก 40 ซม.

บรรจุ 20 กก./ม้วน

batch_Shrink-Film42.jpg

MPE420MM-70MIC-20KG

ขนาด ก 42 ซม.

บรรจุ 20 กก./ม้วน

ฟิล์มหด POF แบบเข้าม้วน แผ่นคู่/แบบตัดซอง

batch_Shrink-Film38.jpg

MPF-CT301 หนา 7.5 ไมครอน

batch_Shrink-Film40.jpg

MPF-CT303 หนา 10.5 ไมครอน

batch_Shrink-Film40.jpg

MPF-D หนา 19 ไมครอน

batch_Shrink-Film42.jpg

MPF-M หนา 11.25 ไมครอน

สินค้าแนะนำใช้คู่กับ

1เครื่องตัดซองฟิล์มชริงค์รุ่น-FL-5545TBH

เครื่องตัดฟิล์มชริงค์

4ตู้อบฟิล์มชริงค์รุ่น-SM-4525.jpg

ตู้อบฟิล์มชริงค์

MENU-WEBSITE-01.jpg
bottom of page