#แรปพลาสติก  #ฟิล์มถนอมอาหาร  #ฟิล์มพันพาเลท #ฟิล์มยืด #แรปอาหาร