ฟิล์มถนอมอาหาร

ฟิล์มยืด

เครื่องลดอุณหภูมิอากาศ

บรรจุภัณฑ์

เครื่องแพ็คสินค้า

เหล็กพืด

อื่นๆ

ฟิล์มชริงค์/ฟิล์มหด

ฟิล์มพันหญ้า Silage film

คุณสมบัติ

  • ปกป้องพืชจากสภาวะแวดล้อมภายนอกให้คงอยุ๋ได้นานขึ้น
     

  • มีความยืดหยุนและแรงพยุงตัวสูง สามารถทนตอแรงกระแทก แรงเจาะทะลุ และแรงฉีกขาดไดดี
     

  • สามารถปองกันฝุน, นำ้และสิ่งปนเปอนตางๆ

รายละเอียดสินค้า

หมายเหตุ : สามารถสั่งผลิตตามที่ลูกค้าต้องการได้

     ฟิล์มยืดพลาสติกสำหรับพันหญ้าเ เป็นการเก็บรักษาสารอาหารของพืชให้คงอยู่ได้นานเมื่อถึงฤดูกาลหนึ่งเพื่อใช้เป็นอาหารของสัตว์ในการเกษตร

ติดต่อสอบถาม

โทร : 02-741-8444 แฟกซ์ : 02-741-8435

อีเมล์
เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 -17.00 น.

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3075/1-2 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย Thailand
โทรศัพท์. 02-741-8444

แฟกซ์.   02-741-8435 

สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นสินค้าของ MMP เพียง ADD LINE 

ด้วยการสแกน QR CODE หรือ @mmpcorp

สินค้า
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon