หรือแจ้งชำระเงิน ผ่าน LINE@

 MMP เพียง ADD LINE 

ด้วยการสแกน QR CODE หรือ @mmpcorp

แจ้งชำระเงิน โดยการส่งภาพ

สลิปการโอนเงิน,ชื่อ-นามสกุล, เลขที่สั่งซื้อ, เบอร์โทรศัพท์