top of page

วิธีเลือกถุงขยะให้เหมาะกับการใช้งาน พร้อมตำแหแน่งวางเสริมดวง

อัปเดตเมื่อ 21 มิ.ย.

ในปัจจุบัน ขยะนับว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมอันดับต้น ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา 'ถุงขยะ' จึงเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขยะต่าง ๆ ภายในบ้าน หรือภายในอาคารสถานที่ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปกำจัดต่อได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการเลือกถุงขยะให้เหมาะกับการใช้งานจึงมีความสำคัญ ช่วยให้การกำจัดขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากวิธีเลือกถุงขยะที่ควรรู้แล้ว ยังมีวิธีการจัดวางให้ปังเพื่อรับพลังฮวงจุ้ย เพื่อให้การใช้ถุงขยะเป็นไปอย่างเหมาะสมมากที่สุด !


มือที่กำลังจับถุงขยะเพื่อทำการกำจัด

ประโยชน์ของการใช้งานถุงขยะ


ก่อนจะศึกษาถึงการเลือกถุงขยะ หลายคนอาจคุ้นเคยกับการทิ้งขยะลงถังเลย จนตั้งคำถามว่าการมีถุงขยะจำเป็นแค่ไหน ? จึงมีคำตอบถึงข้อดีของการใช้ถุงขยะที่จำเป็น ดังต่อไปนี้


ดูแลถังขยะจากความสกปรก


ถุงขยะทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันถังขยะจากคราบสกปรก น้ำเลอะเทอะ และกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะขยะเปียกหรือขยะเปื้อนอาหาร การใช้ถุงขยะจะช่วยกักเก็บสิ่งสกปรกไว้ภายในถุง ป้องกันไม่ให้เลอะเทอะพื้นผิวของถังขยะที่ต้องใช้ซ้ำเป็นประจำทุกวัน ช่วยให้ทำความสะอาดง่ายดาย ลดการสะสมของแบคทีเรียและเชื้อโรค อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของถังขยะให้ยาวนานขึ้น


ช่วยในการแยกขยะ


ปัจจุบันการแยกขยะเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถช่วยจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถใช้สีของถุงขยะในการจำแนกประเภทของขยะได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล หรือขยะอันตราย ซึ่งการแยกขยะด้วยสีของถุงช่วยให้การกำจัดขยะเป็นไปอย่างถูกต้อง ลดขั้นตอนการคัดแยกขยะ


ป้องกันการปนเปื้อน


แน่นอนว่าถุงขยะย่อมเป็นพื้นที่ที่รวบรวมสิ่งสกปรก ซึ่งการใช้ถุงขยะจะช่วยป้องกันไม่ให้ขยะสัมผัสกับพื้นผิวของสิ่งของในบ้านโดยตรง โดยเฉพาะขยะเปียก หรือขยะเปื้อนสารเคมี การใส่ถุงขยะก่อนทิ้งจะช่วยป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นผิวโดยรอบถังขยะ


วิธีเลือกถุงขยะให้เหมาะกับการใช้งาน


เลือกขนาดให้เหมาะสมกับความจุถังขยะ


ขนาดของถุงขยะควรสัมพันธ์กับขนาดของถังขยะ โดยควรเลือกขนาดให้พอดีกัน ไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป แต่ควรกะขนาดถุงให้มีปลายจับหรือหูที่สามารถนำมามัดปิดปากถุงได้ เพื่อให้นำไปกำจัดทิ้งได้ง่าย ป้องกันขยะรั่วไหลระหว่างการขนย้าย โดยมีตัวอย่างการเลือกถุงขยะให้เหมาะสมกับถังขยะ ดังนี้


 • ถังขยะขนาด 10 ลิตร ควรใช้ถุงขยะขนาด 18 x 20 นิ้ว

 • ถังขยะขนาด 20 ลิตร ควรใช้ถุงขยะขนาด 20 x 30 นิ้ว

 • ถังขยะขนาด 40 ลิตร ควรใช้ถุงขยะขนาด 26 x 36 นิ้ว


เลือกความหนาให้เหมาะสมกับขยะ


เลือกถุงขยะที่มีความหนาเหมาะสมกับปริมาณขยะ โดยประเมินจากจำนวนและประเภทของขยะ เนื่องจากการใช้ถุงขยะที่บางเกินไปอาจทำให้เกิดถุงขาด หรือรั่วซึมได้ง่าย โดยมีตัวอย่างการเลือกความหนา เช่น


 • ขยะทั่วไป หรือขยะที่มีน้ำหนักเบา เลือกถุงขยะที่มีความหนาปานกลางประมาณ 15-20 ไมครอน ก็เพียงพอ

 • ขยะเปียกที่มีน้ำหนักมาก ควรเลือกถุงขยะที่มีความหนาพิเศษประมาณ 20-25 ไมครอน เพื่อป้องกันการรั่วซึม


แบ่งสีสำหรับการใช้งานแต่ละประเภท


ดังที่กล่าวไปว่าการใช้สีของถุงขยะแยกประเภท จะทำให้การจำแนกขยะก่อนนำไปกำจัดมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยมีการแบ่งสีที่มักถูกนำไปใช้กัน ดังนี้


 • ถุงขยะสีดำ สำหรับขยะทั่วไป เช่น กระดาษ เศษกล่อง

 • ถุงขยะสีเขียว สำหรับขยะสด หรือขยะอินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เช่น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้

 • ถุงขยะสีฟ้าและสีเหลือง สำหรับขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องโลหะ

 • ถุงขยะสีแดง สำหรับขยะอันตราย ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ยาหมดอายุ รวมถึงขยะติดเชื้อ เช่น เข็มฉีดยา หลอดทดลอง ผ้าพันแผล


มือที่กำลังดึงถุงขยะสีเหลืองออกจากถังขยะ

เสริมความปัง เลือกตำแหน่งการวางให้ดี !


นอกจากการเลือกถุงขยะที่ควรรู้แล้ว หากใครต้องการความปัง การวางตำแหน่งถังขยะให้ถูกต้องก็สามารถช่วยเสริมดวงได้ โดยควรพิจารณาการวางตำแหน่งเสริมฮวงจุ้ยไปพร้อมกับความเหมาะสม ดังนี้


ภายในบ้าน


ก่อนอื่นควรเลือกถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อช่วยกักเก็บพลังงานลบและกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายใน ป้องกันไม่ให้พลังงานลบกระจายไปทั่ว โดยมีตำแหน่งที่ไม่ควรวาง ดังนี้


 • หลีกเลี่ยงการวางถังขยะในบริเวณโถงทางเข้า เนื่องจากโถงทางเข้าเปรียบเสมือนประตูรับพลังงานเข้าสู่บ้าน การวางถังขยะไว้บริเวณนี้ จะเป็นการกีดขวางพลังบวก

 • เลี่ยงวางกลางห้อง เพราะอาจขัดขวางการไหลเวียนของพลังงาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

 • เลี่ยงการวางถังขยะในมุมมืด เนื่องจากมุมมืดเป็นแหล่งสะสมพลังงานลบ การวางถังขยะไว้ในมุมมืด จะยิ่งส่งเสริมพลังงานลบ ส่งผลต่ออารมณ์ ความคิด จึงควรวางถังขยะในจุดที่แสงแดดส่อง อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรค กำจัดความอับของพลังงานลบ


ภายนอกบ้าน


เหมือนกับตำแหน่งการวางภายในบ้าน การวางถังขยะนอกบ้านก็ควรหลีกเลี่ยงการวางใกล้ประตูบ้านที่เป็นจุดรับพลังงานเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะเป็นฮวงจุ้ยที่ดีแล้ว การวางให้ห่างจากประตูบ้านยังสามารถป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์และแมลงรบกวนได้อีกด้วย โดยอาจเลือกปลูกต้นไม้มงคลเพิ่มเติม เช่น ต้นไผ่ ต้นโป๊ยเซียน ต้นเงินต้นทอง ไว้ในบริเวณใกล้ ๆ ถังขยะ เพื่อช่วยเสริมพลังบวก ดูดซับพลังงานลบ และเป็นการฟอกอากาศไปในตัว


มองหาถุงขยะที่เหมาะสมกับการใช้งาน ต้อง MMP ที่มีถุงขยะสี ถุงขยะเล็ก และถุงขยะดำราคาส่ง หลากหลายขนาดให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม อีกทั้งยังสามารถผลิตถุงขยะหนาที่ตอบโจทย์ได้ทั้งกับการใช้งานทั้งภายในครัวเรือน อุตสาหกรรมขนาดเล็ก และอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถสั่งซื้อสะดวกผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-741-8444 และ LINE Official @mmpcorp


แหล่งอ้างอิง


ดู 18 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page