งานด้านฝ่ายผลิต

(Production)

งานด้านคลังสินค้า

และโลจิสติกส์
(Warehouse & Logistics)

งานด้านฝ่ายขาย
และการตลาด

(Sales & Marketing)

สายงานอื่นๆ
(Other)

สนใจสมัครงาน ติดต่อสอบถาม

โทร : 02-741-8444 อีเมลล์ : recruit@mmpcorp.co.th

IMG_2247 copy 2)