• ปี 2532 บริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรผลิตฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป เครื่องแรกที่นิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ ด้วยกำลังการผลิต 360 ตันต่อปี

  • ปี 2538 ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดจากนิคมอุตสาหกรรมบางพลี ไปยัง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และติดตั้งเครื่องจักรผลิตฟิล์มถนอมอาหาร เอ็ม แรป เครื่องที่ 3 ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น 1,200 ตันต่อปี

  • ปี 2539 ติดตั้งเครื่องผลิตฟิล์มยืดพันพาเลท เอ็ม สเตรช เครื่องแรก ด้วยกำลังการผลิต 10,000 ตันต่อปี ที่โรงงาน อ. ปากช่อง

  • ปี 2550 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก บริษัทฯ ขยายกำลังการผลิตฟิล์มยืดพันพาเลท ด้วยกำลังการผลิต 14,000 ตันต่อปี และยังเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้กับผู้บริโภค อาทิเช่น เอ็ม โกลฟเอ็ม สลิมเอ็ม แสตรปเอ็ม ชริงค์,  และเอ็ม คูล ภายใต้ตราสินค้า "เอ็ม"

  • ปี 2551 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในการเป็นผู้ประกอบการระดับโลก

  • ปี 2552 เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้นำเสนอฟิล์มยืดพันพาเลท ชนิดพรีสเตรช (เอ็ม สเตรช -พรีสเตรช ) และฟิล์มยืดพันพาเลทชนิดไม่มีแกนกระดาษ (เอ็ม สเตรช - คอร์เลส) 
     

       ปัจจุบันบริษัทก้าวเป็นผู้นำผู้ผลิตฟิล์มยืดระดับประเทศและภูมิภาค และเพิ่มไลน์สินค้าที่ครบวงจรมากขึ้น อาทิ อลูมิเนียมฟอยล์ เอ็ม ฟอยล์, ถุงใส่อาหาร เอ็ม แบค, บรรจุภัณฑ์เก็บความร้อน-เย็น เอ็ม คัพ, น้ำยาล้างจาน เอ็ม คลีน, เครื่องแพ็คถาดอาหาร, เครื่องพันพาเลท และอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้บริโภค

"บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะรักษาเอกลักษณ์อันแข็งแกร่งของเรา

ซึ่งได้แก่ ความน่าเชื่อถือในเรื่อง คุณภาพ และบริการ เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความพึงพอใจสูงสุด เป็นความสัมพันธ์อันยาวนาน
และก่อเกิดการส่งผลการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
"

       บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งโดยกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมศึกษาหลักสูตรการบริหารในโครงการผู้จัดการยุคใหม่ หรือ Modern Manager Program (MMP) รุ่นที่ 1 จัดโดย

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2527 และได้นำชื่อของหลักสูตรมาตั้งเป็นชื่อบริษัทนับแต่นั้นมา

       ในวันที่ 26 มกราคม 2531 บริษัทได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัท เอ็มเอ็มพี แพคเก็จจิ้ง กรุ๊พ และเริ่มนำเข้าฟิล์มยืดถนอมอาหารจากบริษัทในประเทศญี่ปุ่นมาจำหน่ายในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้า

เอ็ม แรป เพื่อมุ่งเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของคนไทยบริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ก้าวขึ้นสู่ผู้ผลิตพลาสติกฟิล์มยืดรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ได้มาตรฐานระดับโลก

รางวัลเกียรติยศ

ปี 2544    ได้รับรางวัล Prime Minister Award ในสาขา Best Exporter และ Thai-own brand

             จัดโดยกรมส่งเสริมการส่งออก

ปี 2546    ได้รับตรา Thailand Diversity & Refinement โดยกรมส่งเสริมการส่งออก

             ได้รับรางวัล สุขศึกษาดีเด่น '46 สาขาสถานประกอบการ ประเภทสถาบัน ประจำปี 2546 โดยสมาคมสุขศึกษา

ปี 2547​    ได้รับรางวัล Prime Minister Award ในด้าน Export Honorary Recognition โดย กรมส่งเสริมการส่งออก

ปี 2549​    ได้รับเข้ารับมอบธงโครงการ โรงงานน่าอยู่ จากคุณอิสสระ โชติบุรการ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ปี 2553    ได้รับรางวัล โรงงานดีเด่น สาขาอนุรักษ์พลังงาน ในโครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตของ                             โรงงานควบคุมประเภทเคมี จัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน

ปี 2554​    ได้รับรางวัล หน่วยงานดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปี 2555​    ได้รับใบรับรองตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ เพื่อรับรอง                      คุณภาพระดับสากล

ปี 2556​    ได้รับรางวัล ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (Authorized Economic Operator : AEO) จากกรมศุลกากร